حضور صمیمی فعالان مدنی آذربایجان درغرفه چیچست نیوز

حضور رسانه ها ومطبوعات فعال مدنی آذربایجان درهشتمین نمایشگاه مطبوعات

سرویس اجتماعی: حضور فعالان مدنی  آذربایجان درغرفه چیچست نیوز ، استاد علی خلخالی یکی ازمردان خوشنام واعتدالگرادرعرصه هویت طلبی شناخته میشودکه معتقداست تمام فعالیتها بایددرچارچوب قانون انجام شود او مورد احترام همه هویت طلبان است .

 

 

 

به گزارش چیچست نیوز : اساتید بزرگواری چون دکتر بیداردل ، غلام قوشچی و سیاوش مهردار با حضور پررنگ خوددر نمایشگاه مطبوعات وغرفه های هویت طلبان پیام وحدت برای همه هویت طلبان داشتند. 

 

 

 

 

استادعلی خلخالی شهردارسابق خانا(پیرانشهر) روزنامه نگاروفعال مدنی صاحب اثروصاحب نام آذربایجان  با حضورصمیمانه خوددر غرفه های مطبوعات ورسانه ها موجبات دلگرمی اصحاب قلم ورسانه شد.

 

 

نوه دختری استادعلی خلخالی درمعیت  ”  ایلدارباقرزاده  ”  مقیم آلمان نیز همراه وی در غرفه چیچست نیوز  حضوریافت. وی به زبان خالص آذربایجانی (تورکی باکو)مسلط بود ادب ومعرفت او بعنوان یک تورک که درآلمان بزرگ شده است بسیارجالب توجه وتحسین برانگیزبوداو تربیت پدرمرحوم وبزرگوارش را بی کم وکاست به ارث برده بود.گفتنی است مرحوم  باقرزاده داماد استادخلخالی نیز ازفعالان مدنی سولدوز(نقده )بود.

 

 

 

 

چیچست نیوز همه هویت طلبان را بلا استثاء به وحدت  دعوت میکند تا دربرابر متفقین تجزیه طلبِ تروریست  اتحاد خودرا همواره حفظ کنند واین میسورنخواهدشد مگر مطابق با قانون اساسی فعالیتهای خودرا بطور یکپارچه انجام دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیچست نیوز: فقدان رهبری منسجم در اردوگاه عظیم هویت طلبان آذربایجان  ازیکسو وخوشایندبودن این رویه برای برخی نهادهای قدرت وعلی الخصوص سیستم جهانی استعمارگر  موجبات عدم تحقق آرمانهای گفتمان سوم شده است. انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی تنها انجمن هویت طلب منطقه شمال غرب کشور درتلاش است وحدت بین فعالان مدنی را با قانونمندسازی به پیش ببردومسلما برخی افراد وابسته به برخی نهادها دراین راستا تلاش نموده وماموریت دارندتا سنگ اندازی نمایند. اما دیری نخواهدپائید که هویت طلبان دور یک میز شورائی جبهه ای متحدبدون باندبازی ووابستگی به قدرت طلبان به افق رویکردی  منسجم تر خواهندرسید. 

 

 

 

انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی متعلق به هیچ گروه وباندی نیست وصرفا برای تجمیع همه گروه ها وسلایق تشکیل شده که اساسنامه ومنشورومرامنامه وقوانین داخلی اش اجازه هرگونه سو استفاده وگرایشهای باندی را سلب نموده است. این انجمن بزودی فراخوان عضو پذیری درسطوح مختلف مشاوران،اساتید واعضای فعال ونیمه فعال وافتخاری را آغازخواهدکرد.

 

چیچست نیوز: از دوستان هویت طلبی هم که تشریف داشتند یا مایل نبودند تصویری داشته باشند ویا عکاس ما دسترس نبود پوزش می طلبیم. 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :