جابجائی قدرت درحزب اعتدال وتوسعه مرکزی واذربایجان غربی

آیا سکوت حزب اعتدال وتوسعه دربرابراظهارات دبیرحزب مبنی بر مذاکره با گروهکهای تروریست بمنزله مواضع حزب میباشد؟!

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :