دیدار جمعیت اورمو بیرلیک سسی با انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی

نمایندگان جمعیت بیرلیک سسی اظهارداشتنددرصدد اخذ مجوزقانونی برای ثبت NGO هستند.

سرویس اجتماعی چیچست نیوز : جمعی از گروه بیرلیک سسی که ازفعالان مدنی تبریز واورمیه میباشند بادعوت از انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی بمنظور تشریک مساعی وآشنائی با این انجمن دیداروگفتگوکردند.

 

 

 

روز جمعه ۲۷ مرداد ۹۶ دیداری دوستانه بین چندتن ازاعضای جمعیت اورمو بیرلیک سسی و اعضای انجمن آذربایجان مدنیت اوجاغی برگزار گردید  .

 

ابتدا  مدیرعامل انجمن مدنیت اوجاغی  به عنوان میزبان ضمن  خوش آمد گویی به فعالین مدنی اورمو بیرلیک سسی  اهداف وحوزه فعالیت قانونی  انجمن را برای حضار تشریح وتاکیدکرد داشت فعالیت ها برپایه قانون اساسی است.  

 

سپس اعضای اورمو بیرلیک سسی چرایی و لزوم تاسیس جمعیت مردم نهاد با نام بیرلیک در اورمیه به عنوان  قلب  آذربایجان غربی و تهدیداتی  که   جامعه مدنی آذربایجان را به مخاطره انداخته و نیازبه وحدت وانسجام بیش از پیش برای فعالیتهای  قانونی بمنظورتوسعه مشی بدون آزمون و خطا را به حضار تشریح کردند  که مقررشد چنین جلساتی بمنظور ایجادتفاهم بیشتر صورت یابد.

گفتنی است  نمایندگان جمعیت  بیرلیک سسی اظهارداشتنددرصدد اخذ مجوزقانونی برای ثبت NGO   هستند.

لازم به ذکر است که در این نشست صمیمانه برخی از فعالین سایر گروهها و جمعیتها نیز وجود داشتند .

 

جلسه پس از گذشت تقریبا ۳ ساعت  گفتگوی صمیمانه  بپایان رسید.بنظر میرسد اینگونه نشستها نخستین گام  پربار و امیدوار کننده برای نیل به رسیدن  به بیرلیک در کل اورمیه نخواهدبود وبنوعی تمرین رسیدن به خردجمعی است .

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :