واکنش دو نماینده اورمیه  به بخشنامه نژادپرستانه دولت روحانی

درپی انتشار شیوه نامه ای درقالب بخشنامه موهن وزارت آموزش وپرورش دولت روحانی مبنی برممنوعیت استخدام افراد لهجه دار! دو نماینده اورمیه به این بخشنامه نژادپرستانه واکنش نشان دادند

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :