ریل گذاری راه آهن سولدوز(نقده) ارومیه آغاز شد

وعده دولت، سوت قطار تا پایان بهار در ارومیه شنیده می شود!

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :