فریدون همتی کورد استاندارآذربایجان غربی میشود!

یک منبع موثق اعلام کرد میخواهند میخ تابوت پروژه کوردیسازی آذربایجان غربی را دردولت روحانی با فریدون همتی بزنند.

سرویس سیاسی : یک منبع موثق اعلام کرد میخواهند میخ تابوت پروژه کوردیسازی آذربایجان غربی را  دردولت روحانی با فریدون همتی بزنند.

 

 

پروژه ای غیرممکن که ماورای خط قرمز هویت آذربایجان  است.

 

چه کسانی میخواهندآذربلیجان غربی را  به شورش بکشند.

 

یک منبع موثق اعلام کرد میخواهند میخ تابوت پروژه کوردیسازی آذربایجان غربی را  دردولت روحانی با فریدون همتی بزنند.

 

آیا وزیرکشورروحانی جرات خواهدکردپاروی خط قرمز آذربایجان بگذارد؟

 

دربرخی محافل سیاسی پیش بینی شده است اگرچنین حرکت نامعقولی ازدولت سربزند!  ،خیابانهای  آذربایجان غربی رنگ آرامش بخودنخواهددید .

آنها معتقدند درصورت صحت چنین شائبه  خطرناکی احتمال نفوذاپوزوسیون دروزارت کشور قطعی است وپروژه تشدید تفرقه  قومی کلیدخواهدخورد.

 

گفتنی است همتی از دوستان صمیمی وهمسوی سیاسی رحمانی فضلی وزیرکشور روحانی است.

 

بیوگرافی:

متولد ۱۳۳۹ در شهر ایلام

ازطایفه کورد جوار

سوابق و فعالیت ها:

مدیر کل سازمان صدا و سیما در مراکز ایلام، لرستان و آذربایجان غربی

نماینده مجلس هفتم از حوزه انتخابیه ایلام

مسئول امور استان های دیوان محاسبات کشور

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :