پروژۀ همتی ، استاندارتحمیلی منتفی است

آژیرخطرهمتی بگوش همه مسئولین نظام رسیدوپرونده وی را ملت غیور آذربایجان بستند...همتی استانداربلوچستان میشود...

سرویس سیاسی: منابع موثق خبراز عقب نشینی تاکتیکی وزیرکشور از یارگرمابه خودهمتی میدهند.

 

 

 

بگفته منابع خبری خوشبختانه مسئولین نظامبا ارزیابی درست ازآژیر خطر مردمی وآتش باختیارتمیز هویت طلبان آذربایجان باارائه گزارشات وضعیت ملتهب استان آذربایجان غربی  را قبل از رفتن کارتابل سمبل شده همتی به هیئت دولت لمس کردند ویحتمل ششدانگ حواس دولت را جمع وهمتی را مِنها کردند.

به گزارش چیچست نیوز : شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست پروژه فریدون همتی به همت فعالان مدنی  وبرخی نمایندگان منتفی شد.

 

آلرژی مردم آذربایجان به اسامی  همتی کاردست همتی ها داد!

 آلرژی مردم آذربایجان به نام فریدون همتی  تا جائی رسیده که بنا به گزارشات موثق جلال همتی خواننده کورد کرمانشاه نیز از ترکشهای نحسی نام همتی درفضای بشدت ملتهب اذربایجان غربی تا قزوین به این خواننده محترم نیزخورده است وهوادارانش دراین ایام افت بالایی را شاهدبوده است. 

 

گفته میشود شایعه حمایت ۹ نماینده خوراک تبلیغاتی بودتا مردم آذربایجان را از تحرکات پشت پرده شوم همتی غافل کندکه هویت طلبان پی واردبازیهای سیاسی وجناحی قدرتها ونمایندگان وابسته به جناح های قدرت نشدندوبدون شک اجازه نمیدادندهواپیمای همتی بعنوان استاندار درفرودگاه اورمیه به زمین بنشیند. 

 

بنظر برخی از تحلیلگران آشنا به مسائل سیاسی آذربایجان غربی  دلایل کارشناسانه بسیاری وجودداشت که نشان از عدم لحاظ شدن شایسته سالاری موردادعای دولت روحانی درباره فریدون همتی  وجودداشت که یکی از دلایل آن ناآشنایی وی با مدیریت اقتصادی واجتماعی بودووی را فردی درحد مدیرکل تشخیص داده اندوعلت اصرار وزیرکشوررا که خودازاکراد شیعه خراسان است رفاقت وهم سوئی وهم کیشی باوی بوده است ودلایل دیگر تخصصی مانندناآشنائی با فرهنگ ودرد تورک زبانان قزوین وآذربایجان که کارنامه نامطلوبی درقزوین برجای گذاشته  ازدیگر نمرات منفی وی درکان لم یکن شدن  (همتی مشاورارشد رحمانی) این یارغارو گرمابه وگلستان ومشاورارشد رحمانی فضلی ازکارتاب افتاد ومنتفی شد.

 

آتش باختیارتمیز همتی را  حذف کرد.

ظریفی دراینباره گفت: باردیگر ملت غیورآذربایجان نشان داد هرجا مسئول یا نماینده اش به بخواهدپشت به مطالبات ملت بزرگ آذربایجان کند با فشارازپائین  وآتش به اختیارتمیز مانع سناریو های مشکوک  میشود.مطمئنا مسئولین امنیتی وسیاسی نظام با تمام وجود آژیرخطر را شنیدندوپرونده وی را ملت غیور آذربایجان بستند…همتی استانداربلوچستان میشود

 

همچنین منابع آگاه خبراز شیطنتهای برخی نمایندگان برای ثبت کردن آژیرخطرومنتفی شدن فریدون همتی داده اند. ملت غیورآذربایجان گول ترفندهای پشت پرده را نخورند وقطعا این پیچ تاریخی بنامشان ثبت وضبط گردید. 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :