همایون هاشمی حامی استاندارغیربومی

گفتنی است به غیراز نمایندگان شهرستان اورمیه ،نماینده های سایرشهرهای آذربایجان غربی با سکوت خودبه خواستگاری همتی بله را گفته اند!

 سرویس اجتماعی وسیاسی چیچست نیوز: هاشمی درگفتگوی کوتاه یکشنبه گذشته  با چیچست نیوز

 

 

چیچست نیوز: صراحتا ازجنابعالی می پرسیم شما مخالف  انتصاب استاندارغیربومی  هستید یا موافق؟

قرارنیست نماینده های اورمیه برای کل استان تصمیم بگیرند ما درمجمع نمایندگان استان یک کمیته ۳ نفری انتصابات داریم .  

ازنظر من شایسته سالاری مهمتراز بومی یا غیربومی بودن است.

چیچست نیوز: مگراین  خط کش شایسته سالاری  آستین دولت چقدرکوتاه است که  بجز یارگرمابه وگلستان وزیرکشور(همتی) آنهم غیربومی ،فرد شایسته ای که بومی باشد درآستینش جا نمیگیرد!؟

ببینید ما مجمع داریم سخنگویش آقای شهروزبرزگر هست 

 

 با پوزش از مردم غیورآذربایجان بقیه مصاحبه بخواست ایشان منتشرنگردید.  

  

گفتنی است  به غیراز نمایندگان شهرستان اورمیه ،نماینده های سایرشهرهای آذربایجان غربی با سکوت خود بله را به همتی  گفته اند!

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :