مُهر ردِ علما برخواسته نامعقول وزیرکشور  

علمای اهل شیعه وتسنن استاندارغیربومی وفریدون همتی را تاییدنکردند

سرویس سیاسی واجتماعی چیچست نیوز: علمای اهل شیعه وتسنن انتصاب  استاندارغیربومی وفریدون همتی را تاییدنکردند

 

 

منابع موثق خبراز مخالفت علما،از غیربومی بودن استاندارآذربایجان غربی  دادند.

 

شنیده ها ازمنایع موثق پس از ناامیدی فضلی درقدرت چانه زنی ها دست به دامن علما شده بودکه این ترفندوی نیز دوشنبه  گذشته به بن بست خورده است..

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :