مسعودحاج علیلو فرماندار سابق سلماس در استانداری ابقا شد

سرویس سیاسی : مسعودحاج علیلو  با حکم استاندارآذربایجان غربی ، به سمت مشاورارشد استاندارمنصوب شد.

 

 

 طی حکمی از سوی سعادت ، استاندار آذربایجان غربی ، مسعود حاج علیلو فرماندار سابق سلماس  به سمت معاون مدیرکل جذب سرمایه گذاری های استان آذربایجان غربی منصوب شد.

 

 سعادت استانداراذربایجان غربی همچنین  طی حکم جداگانه حاج علیلو را به سمت مشاور ارشد اقتصادی خود منصوب نمود.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :