لغو یواشکی بخشنامه ممنوعیت استخدام لهجه داران درآموزش وپرورش

ازکلیه 12 عضومجمع نمایندگان پرسیدیم :لطفا ازنتیجه پیگیری واقدامات خود درباره بخشنامه موهن ممنوعیت استخدام هموطنان لهجه داردرآموزش وپرورش اطلاع رسانی فرمایید؟

سرویس فرهنگی واجتماعی : درپی بخشنامه موهن وجنجالی ممنوعیت هموطنان لهجه داردرآموزش وپرورش، ازقرارمعلوم دولت بدون عذرخواهی بخشنامه را یواشکی لغو نموده است.

 

 

صاحب نظران فرهیخته فرهنگی معتقدند درسال های اخیر نفوذ شوونیسم پانفارس دربدنه نظام ودولت قوی ترشده است ازسوئی  مردم خواستار معرفی مسببان این عمل مجرمانه وتوهین آمیز هستندولی دولت تدبیر پاسخگونیست  

 

ازکلیه ۱۲ عضومجمع نمایندگان  پرسیدیم :لطفا ازنتیجه پیگیری واقدامات خود درباره بخشنامه موهن ممنوعیت استخدام هموطنان لهجه داردرآموزش وپرورش اطلاع رسانی  فرمایید؟

 

گفتنی است در۲۴ ساعت گذشته فقط دکترهادی بهادری  نماینده اورمیه  پاسخ دادند:

 

پاسخ هادی بهادری  : بنده ازوزارت آموزش وپرسیدم گفتندلغو شده است. ازمراحل مصاحبه نیز راسا بازدید کردم  به صحت وسقم لغو آن مطمئن شدم.

آقایان قاضی پور،حضرت پور ،شریف پور،هاشمی ، قسیم عثمانی  وبرزگرسخنگوی مجمع در۲۴ ساعت گذشته هنوز پاسخی دراین باره ارائه ننموده اندکه درصورت اطلاع حداکثرتا عصرامروز ،درهمین صفحه اطلاع رسانی خواهدشد.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :