بارزانی  جنگ تجزیه طلبانه  صهیونیستی را درکرکوک کلیدزد!

حمله تروریستهای کورد بارزانی به کرکوک آغازشد!

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :