راستی با اختلاس های میلیاردی چند تا پوتین میشه خرید؟!

هشداری برای مسئولین ، اوضاع منطقه ضرورت تسلیح مجدد بسیج 20 میلیونی را فرامی خواند.

سرویس هفته دفاع مقدس چیچست نیوز: هشداری برای مسئولین ، اوضاع منطقه  ضرورت تسلیح مجدد بسیج ۲۰ میلیونی را فرامی خواند.

 

راستی با اختلاس های میلیاردی  چند تا پوتین میشه ؟!

 

گردان پشت میدان مین رسید و زمین گیر شده بود. چند نفر دل زدند به میدان مین تا معبر باز کنند. او هم رفت، ۱۵ ساله بود. چند قدم که رفت، برگشت. یعنی ترسیده بود؟! نه .. برگشتنش به خاطر ترس نبود . پوتین هایش را از پا درآورد و به یکی از بچه ها داد و گفت : تازه از گردان گرفتم، از پول مردم زحمت کش است .. حیفه!  و سپس پابرهنه رفت ……

 

 

مردم آذربایجان درآماده باش صددرصد!؟

ما درجنگیم .

هشداری برای مسئولین ، اوضاع منطقه  ضرورت تسلیح مجدد بسیج ۲۰ میلیونی را فرامی خواند.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :