خانه مطبوعات  درجریان رفراندم تجزیه طلبانه درواکنشی با طعم سنگین سکوت ؟ ❗️

اوضاع درخانه مطبوعات فرقی نکرد. ❗️

سرویس رسانه ومطبوعات : خانه مطبوعات درحالیکه ازیمن گرفته تا میانمار ازخود بیانیه درکرده ظاهرا حضور یک کورد دراین خانه  کوردیزه کردن آن را تضمین نموده است. ❗️

 

📍مردم شهیدپرور منتظرند تا مرکز رکن چهارم دموکراسی درآذربایجان غربی  واکنش خودراز این تغییروتحول اسرائیلی  رفراندم تجزیه طلبان اکرادتروریست اعلام کنند . ❗️

 

📍اوضاع  درخانه مطبوعات  فرقی نکرد. ❗️

 

📍عضویت وثبت نام درسایت خانه مطبوعات درقُرُق یداله ق بانی  است ❗️

 

📍لابد باید یا راستاسیونی باشی یا کورد والا درب ورود به  این خانه ازدوره ریاست زاهدی تابه حال هیچ فرقی نکرده است وقربانی  مقتدرانه خانه را درتسلط کامل خوددارد. ❗️

 

 📍ثبت نام درخانه مطبوعات ازروز افتتاح نمایشگاه مطبوعات توسط  مدیرخانه مطبوعات  بایکوت شده است! ❗️

 

📍واصحاب رسانه شهرستانها درانتظاروعده های انتخاباتی  هیئت مدیره جدید!  

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :