عزیمت ارتش عراق برای تحویل گرفتن گذرگاه‌های کردستان عازم می‌شوند

فردا شنبه ، ارتش عراق برای بدست گرفتن کنترل گذرگاه ها وورودیهای سوق الجیشی به کردستان می‌روند

فوری : نیروهای عراقی برای تحویل گرفتن گذرگاه‌های کردستان عازم این منطقه می‌شوند

 

فردا شنبه ، ارتش عراقبرای بئست گرفتن کنترل گذرگاه ها وورودیهای سوق الجیشی   به کردستان می‌روند

اخبارتکمیلی همین صفحه :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :