حمایت حیدری نماینده فراکسیون امیدمجلس از رفراندم کوردستان  

سرویس سیاسی چیچست نیوز: این روزها که تب بارزانیسم سوژه اول  تیتر مطبوعات ورسانه های جهان رافراگرفته است عده ای که سیاستمداری را یدک میکشند جوگیرشده و یا فی الواقع سیاستهای دیکته شده ای را سعی دارند به فضای غبارالود تزریق کنند. 

 

یادداشت رسیده درباره اظهارات موهن حیدری نماینده چالوس است:

 

احددوامی نوشت: 

 

غلامرضا حیدری  که علاوه مدیریت عاملی  شرکت هلدینگ ساتکاپ  ،نمایندگی دو دوره مجلس دوم وسوم  ونمایندگی فعلی مجلس دهم  را دررزومه خوددارداتفاقا زمانی هم ازنویسندگان مجله پیام سپاه بوده  اینروزها  لامپ روشنفکریش گل کرده و افاضاتی فرموده وبقول یک رزمنده شاید اگر وی نیز استادیان بخور بخواب مجله سپاه نبود ومثل شهید بروجردی وباکری چندصباحی را درایام حملات ناجوانمردانه تروریستهای کورد منطقه غرب کشور حضورمی یافت  جوگیر فضای غبارآلود اخیر رفراندمیستهای کوردتجزیه طلب نمیشد. شاید هم مدیریت هلدینگی اورا از وصیت ساده زیستی امام ره دور نموده باشد.

گفتنی است غلامرضا حیدری نماینده چالوس درمجلس دهم درروز تاسوعا گفته است :

 «حکومت برای پاسخگویی به حقوق مشروع اقوام ومذاهب تدبیر کند!»

یک کارشناس مسائل سیاسی ونظامی دراینباره گفت: حیدری دچارآلزایمر تاریخی شده وشاید هم افکارش تحت تاثیر باندوحزب امیدبی تدبیرش قرارگرفته است

حیدری کافیست  سری به بولتنهای همان مجله پیام سپاه  که زمانی ازنویسندگانش بزند می بیندکه محرومیت حاضر کوردها خودملت کورداست نه نظام مقدس جمهوری اسلامی ؟

درسالهای سازندگی وقبل ازان زمانی که جهادگران سازندگی بدون سلاح سردوگرم برای سازندگی به روستاها وشهرهای کردنشین عمودی می رفتند بدون سروافقی برمی گشتند! تروریستهای کوردبودندکه سرجهادگران را می بریدندهمانها که داعش درکلاسشان تربیت شده است. و طبعا مردمی که نخواهند خوددربرابر ترور بایستند دولتها مایل نیستنددرمیان ددوباروت سازندگی کنندو این بودکه امکانات توسعه به این مناطق نرسید .

آقای حیدری اگرهم حق وحقوق قومی ضایع شده باشد پاسخگوی اصلی آن امثال شما مدعیان روشنفکری هستید که سابقه سه دوره مجلس را بعنوان قانون گذار وناظر اجرای قوانین را یدک میکشید. اگرامروز برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده  شمامسئولید دولتها مجری قوانینی هستندکه شما ها تولیدکرده اید پس توپ ندانم کاری وباندبازیها ورانت سازیهای خودرا به زمین نظامی که خود ازسازندگانش هستید نیاندازید.

 

ا اصلاح طلبان بازیکنان یا بازی گردانان حامیان داخلی تجزیه عراق؟

 

 

آیا اصلاحطلبان درآینده بازیکنان یا بازیگردانان اصلی تیم اکراد حامی تجزیه  کوردستان عراق درایرانند؟   

اکنون اصلاح طلبان علنا در بعداز سخنان مشکوک زیبا کلام ازتئوریسینهای اصلاح طلبان ، چندتن از نمایندگان فراکسیون امید ازجمله رئیس ستاد روحانی در سینان داش(کوردستان) ونماینده چالوس (حیدری) اینروزها ماهیت اپوزیسیونی خودرا با حمایت خوداز طرح تجزیه  کوردستان عراق  برملا نموده اند.

 

یادداشتی از احددوامی –اورمیه

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :