مشاوراستاندار،” استان آذربایجان غربی ” را ” استان ورمی” خواند!

سرویس سیاسی واجتماعی : مشاوراستاندار،” استان آذربایجان غربی  ” را  ” استان ورمی”  خواند!

 

 

 

فتاح حسینی  دبیر حزب اعتدال وتوسعه آذربایجان غربی  درحالیکه درچندروز اخیر با استفاده ار عنوان این حزب  در کنفرانسی که ان راکنفرانس  بین المللی زبان انگلیسی  خوانده است درخلال برگزاری این کنفرانس طی بیانیه ای با عنوان حزب اعتدال وتوسعه به بهانه تسلیت مرگ جلال  طالبانی  به زبان کوردی استان آذربایجان غربی را استان “ورمی” خوانده است!

 

برخی ازفعالان فرهنگی وکارشناسان دولتی  نیز از  فتاح حسینی بعنوان سخنران  کنفرانس بین المللی زبان انگلیسی  که گفته میشود ترتیب دهندگان اصلی آن ازسوی اقلیم کوردستان میباشند برایشان این ابهام بوجودآمده که لیسانس حقوق فتاح حسینی که  ازترکیه  اخذ نموده چه ارتباطی به  رشته زبان انگلیسی دارد؟!

 

 

 

 

برخی ازفعالان سیاسی نیزمعتقدند استاندارسعادت بزعم خود با قبول تحمیل یک مشاوراقوام کورد  بنوعی ضمانت ابقاء خودرا دردست دارد این درحالیست که کلیه نمایندگان کورد یاران گرمابه وگلستان مشاوراقوامش شب وروز  درصدندفردی دیگررا جایگزینش کنندبنابراین وقت آن نرسیده برای ابهاماتی که وی را درمضان کوردیسازی قرارمیدهند بفکر مشاوری دوراز جناح بندی وقومیت مداری باشد!

فعالان فرهنگی  می پرسند:

 

آیا شان یک حزب تا این حدتنزل نموده است که  دبیرش برای  جولان خبری خودرا درعنوان سخنران به جمعی مغایربا تخصص رشته حقوق با زبان تخصصی دارد قالب کند؟

 

آیا خانه مطبوعات برگزارکننده یا دست اندرکار کنفرانس زبان بوده یا بلندگوی تبلیغاتی فتاح حسینی  ؟!  

 

آیا حزب اعتدال  درفتاح حسینی خلاصه وهضم شده است؟ 

 

آیا دانشگاه اورمیه  بلندگوی تبلیغاتی  فتاح حسینی است یا دست اندرکار برگزاری یک کنفرانس؟

 

 

گفتنی است کنفرانس زبان بین المللی ۱۴ مهردرحالی پایان یافت که فتاح حسینی  لیسانس حقوق ازسخنرانان اصلی و خانه مطبوعات ازمبلغان  آن بودند. هچنین تنها عضو حزب اعتدال معین فر و دبیر مستعفی حزب میرعلی محمدی حضورداشت وعدم حضور بقیه اعضای حزب  بیانگرچه کنشی میتواندباشد اطلاعی دردست نیست . الله اعلم.

الله اعلم.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :