غلامرضا حافظی مشاورومدیرحوزه شهرداراورمیه شد.

غلامرضا حافظی به عنوان مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر و مشاور شهردار در امور هماهنگی مناطق و معاونت هاو سازمان های شهرداری معرفی شد.

سرویس اجتماعی : غلامرضا حافظی به عنوان  مدیر حوزه شهردار و  امور شورای اسلامی شهر و مشاور شهردار در امور هماهنگی مناطق و معاونت هاو سازمان های شهرداری معرفی شد.

 

 

متن حکم شهردار به شرح ذیل ذیل است؛

جناب آقای غلامرضا حافظی

با سلام

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، بموجب این ابلاغ بعنوان مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر و مشاور اینجانب در امور هماهنگی معاونتها،مناطق و سازمانهای شهرداری تعیین و منصوب می شوید.انتظار دارم با سرلوحه قرار دادن نماز،امر به معروف و نهی از منکر،نظم و انضباط اداری،تشویق و تنبیه،صرفه جویی ، استفاده و بهره مندی از نیروهای متخصص و جوان تحت امر،جانشین پروری با رعایت اصل شایسته سالاری،اخلاق مداری و تکریم ارباب رجوع در راستای سیاستهای ابلاغی شورای محترم اسلامی شهر ، اهتمام جدی خود را در تحقق اهداف و چشم انداز ۱۴۰۴توسعه ، انسجام و تعاملات بین بخشی و برون سازمانی ،اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و درآمدهای پایدار ، توجه ویژه به کیفیت زندگی شهری و حقوق شهروندی ؛استفاده از فناوری های روز در راستای تحقق دولت الکترونیک ؛ ابلاغ دستورات صادره به اشخاص حقیقی و حقوقی،تنظیم و ارائه پرونده ها و گزارشات به اینجانب جهت ملاحظه یا امضاء و اعاده آنها از طریق امور اداری به مراجع ذیربط،تنظیم برنامه های ملاقات داخلی و خارجی و برقراری ارتباط با شهرهای خواهر خوانده و خارجی جهت سرمایه گذاری و جذب سرمایه ،نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی و اطلاع رسانی، شرکت در جلسات شورای محترم اسلامی شهر و ارائه سوابق و مدارک لازم مربوط به دستور کار جلسه ، تهیه دستور جلسات کمیسیونهای شورا و تنظیم صورتجلسات و مصوبات نهایی و ارسال آن به شورای شهر و شرکت در جلسات شورای اداری ومعاونین بکار گیرید .

امید است با اتکال به ایزد منان و با تاسی از منویات مقام معظم رهبری در انجام شایسته وظایف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری موفق و مؤید باشید.

حضرت پور

شهردار ارومیه

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :