لجبازی وزیرکشور دولت روحانی با مردم آذربایجان!

سرویس سیاسی: یادداشتی ازاحد دوامی، معامله  رحمانی فضلی برای انتصاب ۳ استاندار برای پس گرفتن استیضاح!

 

گفته میشود رحمانی فضلی وزیرکشور قصددارد با یک تیر دونشان بزند با انتصاب علیرضا خلخالی از مدیران وابسته به جبهه پایداری  بسمت استاندارآذربایجان غربی  به بهانه بومی بودن هم انتقامش را از مقاومت مردم اذربایجان درقبال استاندارغیربومی  بگیرد  وهم چراغ سبزی به جبهه پایداری نشان دهد.

 

این تناقضها درصورت تحقق نشان از کج بودن خط کش اندازه گیری شایسته سالاری دولت روحانی است.

۳۷ سال از انقلاب اسلامی  گذشت هنوز هیچ خط کش شفافی برای اندازه گیری شایسته سالاری درهرسطح ومقام ومنصبی  تبیین نشده ومسئولین این فقره را هم پیراهن عثمان برای توجیه اعمال سلایق زشت خودکرده اند! ودراین میان گوشت قربانی مدیریتهای سرقفلی واجاره ای بنام شایسته سالاری  مردمندوبس !

وزیرکشور مرده زنده میکند!

یک کارشناس مسائل منطقه ای گفت : زنهار مردم آذربایجان نشان داده اند چوب خط تفکر احمدی نژادی وجبهه پایداری  دراذربایجان غربی برای همیشه دفن وفاتحه ان خوانده شده است وزنده کردن چنین مرده ای  غیرممکن است وبازی با غیرممکنهای یک ملت گران تمام میشود .

 

کودتای ائتلافی خوئی ها وسولدوزیها؟!  

پیش ازاین  خبر  ائتلاف جبارزاده، مولاوردی ویک مدیر کل سولدوزی  وبرخی مدیران اصلاح طلب  آذربایجان غربی  در حمایت از خلخالی معاون سیاسی سابق استانداری سمنان رامنتشر نمودیم . گویا اصلاح طلبی درآذربایجان غربی هفت کفن پوسانده است وبرای حذف مخالف با هرباندی میشود وارد معامله شد! 

یادداشتی از احددوامی

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :