حواشی  مراسم تودیع ومعارفۀ استانداران آذربایجان غربی

کارت دعوت آرمان سیمیتقو معتبرتراز کارت خانواده شهید!/مهدی شهریاری سخت ترین دوران زندگی سیاسی خودرا درآذربایجان غربی تجربه میکند

سرویس سیاسی واجتماعی : بالاخره رحمانی فضلی با چراغ سبز جمیع مجمع  نمایندگان آذربایجان غربی ،میخ استاندارغیربومی  را درآذربایجان غربی کوبید.

 

 

چنددقیقه بعداز چهارشنبه  سیاه همه احزاب اصلاح طلب مخالف وموافق  هم درسبقت ازیکدیگر  تبریکات خودرا یکی پس ازدیگری رسانه ای کردندتا حداقل از غافله توزیع کوپن سهمیه مدیریتها عقب نمانند.  

 

 

 

درمقایسه با سفروزیرارشاد تدابیرامنیتی غیرمتعارفی برای   حضور رحمانی فضلی وجودداشت که اصلا نشانه خوبی برای  استانی که خودوزیرازامنیت عالی ومطلوب آن ادعا داشت درتضادبود.

 

بدون کارت دعوت حق ورود به سالن همایش محل تودیع ومعارفه اکیدا ممنوع بود.

 

 آرمان سیمیتقو ومیلان هم رسما دعوت شده بودند!

 

۶۰ درصد مدعوین حاضردرمراسم ازاکراد سیاسی بودند!

 

چندخانواده شهیدوجانباز از درب ورودی نتوانستندبه حضور وزیر دولت امید! برسندو مادرشهیدی بعلت نداشتن کارت دعوت درحالی که اصرارداشت فقط نامه اش را بدست وزیر برساند باندازه  افرادمعلوم الحال تحویلش نگرفتند وبرگشت رفت!

 

یک مدیرکل که بتوصیه اصلاحطلبان معتدل (اعتدالگرایان امروز!) به استاندارسابق معرفی وازنعمت کوپن منابع طبیعی اعتدال بهره مندهستند هنگام دعوت از استاندار جدید به پشت تریبون ،چنان مشعوفانه کف میزد که انگارنه انگار خانی آمدوشکری رفت!

 

حضور برخی دلالان مدیران  هم در جمع غلیظ سیاسیون بشدت خودنمائی میکرد. 

 

کانالها وسایتهائی که تا دیروز مانندروباه مکار پنجره انتقادازسعادت را گل گرفته بودنددرست چنددقیقه بعداز پایان مراسم معارفه شیرشده واستاندارسابق را ببادانتقادگرفتندتا ازخان سفره استاندارجدید بی نسیب نمانند.

 

دکتر قریشی امام جمعه اورمیه در مراسم تودیع و معارفه استاندار آذربایجان‌غربی گفت: ما شناختی از آقای شهریاری استاندار جدید نداریم و بر حسب اعتمادی که به رحمانی فضلی وزیر کشور داریم، امیدواریم آقای شهریاری بتوانند در طول مدیریت‌شان، عملکرد موفقی داشته و منشا اثرات مثبت برای استان باشند.

 

 سعادت: اگر کمی و کاستی در طول دوران فعالیت بنده در استان احساس شد عذرخواهی می‌کنم و طلب حلالیت دارم.

قاضی پور از میان جمعیت: حلال خوشون اولسون.

 

رسانه منتسب به یک نماینده درصددانتقام سخنان سعادت را تحریف کرد وبعداصلاح کرد! 

 

مهدی شهریاری سخت ترین دوران زندگی سیاسی خودرا درآذربایجان غربی تجربه خواهدکرداینجا آذربایجان است یکی از پیچیده ترین استانهای سیاسی کشور که میتوان گفت بعداز تهران درکشورمطرح است. 

 

گفته میشود استاندار جدید با نهادهای رسمی امنیتی  همکاری نزدیکی خواهدداشت که  خروجی  حرکتهای سیاسی وی به این دونهاد نسبت داده خواهدشد.

 

حضورتیم  رسانه ای استاندار جدیددرکاروان سفربه اورمیه و اولین حکم عزل شهریاری با برکناری حسام شیرازه محبت رئیس روابط عمومی /

 

احتمال انتصاب امین رضازاده بعنوان معاون سیاسی شهریاری درغبارپچ پچ های محافل سیاسی حاضردرمراسم شنیده میشد.

 

سیاسیون زیاد منتظر نمی مانندتا ببینندشهریاری بندباز خوبیست یانه ! وشهریاری باید بداند اینجا وهرجا سیاسیون حزبی عمل نمیکنندواگر یکسرسرطناب بندبازی را بدست آنها بسپارد هرآن احتمال رهاکردنش ممکن است کافیست درتوزیع کوپنها مدیریتی سهم یکی فراموش شود!

 

 

شهریاری بدنش هنوز گرم است باید مراقب باشد اینجا حرف آخر را گفتمان سوم هویت طلبی میزندنه احزاب باندی وباید بسیارمراقب باشدگزک بدست هویت طلبان ندهد.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :