اولین عزل شهریاری استاندارجدید پس از معارفه کلیدخورد

شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست حسام شیرازه محبت رئیس روابط عمومی استانداری امروز برکنارشده است.

 

سرویس سیاسی: اولین عزل شهریاری استاندارجدید پس از معارفه کلیدخورد

 

 

شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست  حسام شیرازه محبت رئیس روابط  عمومی استانداری امروز برکنارشده است.

 

گفته میشود شهریاری تیم رسانه ای خودرا همراه آورده است.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :