سوت قطاراورمیه در۱۵ آبان ۹۶ شنیده میشود؟

گفتنی است جمعی ازفعالان فرهنگی آذربایجان ازاستاندارشهریاری خواستار نامگذاری قطارمسیر قوشاچای - اورمیه را بنام شهدای دارلک شده اند.

سرویس اجتماعی واقتصادی : ۲کیلومتر باقیمانده ریل قطاراورمیه- قوشاچای  تا نیمه اول  آبان بخط پایان میرسد

 

 

بهادری : آخرین پیچهای ریل قطاردرحال بستن است دوهفته دیگر ریل تمام است.

 

قاضی پور ریلها پوسیده اند! سرعت قطار۶۰ کیلومتر درساعت است!

 

وزیرراه: سرعت قطار ۱۶۰ کیلومتر درساعت است!

 

گفتنی است قراربود سوت قطار درهفته دولت دراورمیه شنیده شود.

 

همچنین  جمعی ازفعالان فرهنگی آذربایجان ازاستاندارشهریاری خواستار نامگذاری قطارمسیر قوشاچای – اورمیه را بنام شهدای دارلک شده اند.

 

خبرمرتبط +فیلم 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :