جامعه با صدای اکو فریاد میزند:بی سرپناهی نیازبه یاری دارد!

سرویس اجتماعی : جامعه با صدای اکو فریاد میزند:

 

قابل توجه  مدیرکل بهزیستیی …ییی ..یی وکمیته امداد ..داد..داد وشورای شهر…ررر..رر

 

این بانوی بی سرپناه  و کودکان بی پناهش ، در گوشه ای از شهر!    

 

 

چند روز است که یک بانوی مستاصل بی پناه و کودکانش  پس از بیرون انداخته شدن توسط صاحبخانه زندگی خود را در تنها پارک محله باغچه معصوم ارومیه سپری می کنند.

مدیران مسئول محض ریا هم که شده خودی به استاندارجدید نشان دهندوبه داد این خانواده بی سرپناه برسند!

 

منبع :برگرفته ازخبرندای اورمیه

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :