بسته پیشنهادی نخبگان ومردم آذربایجان غربی به رئیس جمهور(قسمت ۳)

استان آذربایجان غربی اگربخواهدهمه جانبه توسعه یابد باید همگام باسایرزیرساختهایش درشاخص توسعه خدمات بهداشتی ودرمانی خودرا حداقل به رتبه ششم برساند.

به گزارش چیچست نیوز : سهم  آذربایجان غربی در شاخص های سلامت رتبه ۲۹ کشوری را دارد، وبدترازآن اینکه درحالیکه   آمار تورم در کشور کمتر از ۱۵ درصد است که این آمار در آذربایجان غربی ۱۸٫۶ درصد است. یکی از زیرساختهای مهم برای توسعه استان آذربایجان غربی  بمنظور بسترسازی برای سایر زیرساختها  توسعه بهداشت ودرمان است.

 

 

 

ضعف شدید مدیریت ونظارت  فعلی خدمات بهداشت ودرمان نیز عاملی مضاغف درجذب بودجه دولتی وسرمایه گزاری بخش خصوصی  موجب شده هنوز استان در رتبه ۲۹ شاخص توسعه بهداشت درسطح کشور درمیان ۳۱ استان باشد.

 

استان آذربایجان غربی  اگربخواهدهمه جانبه توسعه یابد باید همگام باسایرزیرساختهایش درشاخص توسعه خدمات بهداشتی ودرمانی  خودرا حداقل به رتبه  ششم  برساند.

نخبگان جامعه معتقدند فاجعه بی توجهی دولت نهم ودهم  وخرابات برجای مانده در بخش بهداشت ودرمان نشان ازاین داردکه  برای جبران آن دولت تدبیر د ردهم خرداد به این معضل بسیارخطرناک پایان دهد.

 

دولتهای قبل ودولت  روحانی مدیون ومقروض این استان است ومی بایست  حقوق ومطالبات معوقه این استان را موردتوجه ویژه قراردهدچراکه بفرض اینکه استان بخواهدتبدیل به هاب ترانزیتی ومنطقه ویژه اقتصادی  شود لازمه اش توسعه سایرزیرساختهاست  کافیست سری به بیمارستانهای مرکز استان بزنند تا شاهد حضور بیماران سایرشهرستانهای فاقد کمترین خدمات بهداشت ودرمان شوند.

 

هرچه به عمق فاجعه خیانتهای مدیران پوپولیست گذشته استان می نگریم می بینیم چقدر در جذب سرمایه گذاری دولتی به استان خیانت شده است.

دولتهای گذشته  نخواسته یا نتوانسته اندیک مجتمع  بیمارستانی  برای بیماریهای خاص  منجمله سرطان دراستان آذربایجان غربی تاسیس کنند.

نخبگان جامعه موارد زیر را از دولت تدبیر خواستارشده اند:

 اختصاص بودجه برای  ایجاد وتاسیس ۱۳ مجتمع بیمارستانی  تخصصی  در شهرهای  استان /

افزایش کادرتخصصی وجراحان  پزشکی بیماریهای خاص

احداث ۱۳ مرکز اورژانس در کلیه شهرستانها

بازسازی کلیه بیمارستانهای فرسوده موجود

اصلاح قوانین بیمه های تکمیلی کارکنان دولت وبازنشستگان

توسعه رشته های تخصصی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی استان  

 

مطالب مرتبط : 

مقدمه ای بربسته پیشنهادی نخبگان آذربایجان غربی به رئیس جمهور:  [  اینجا  ]

 بسته پیشنهادی نخبگان ومردم آذربایجان غربی  به رئیس جمهور (قسمت ۱)   : [ اینجا ]

بسته پیشنهادی نخبگان ومردم آذربایجان غربی  به رئیس جمهور (قسمت ۲)   :  [ اینجا   ]   

بسته پیشنهادی نخبگان ومردم آذربایجان غربی  به رئیس جمهور (قسمت ۳)  : [ اینجا   ] 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :