مشاوراستاندارشهریاری شایعه مدرسه اسلام آباد ،دلخراش وحادثه خواند!!!

فتاح حسینی که مشاوره قومیتی استانداردرغیبت استاندار شهریاری معلوم نیست منظورش از حادثه دلخراش خواندن یک شایعه چه بوده است.

مشاورکورداستاندارشهریاری  شایعه مدرسه اسلام آباد ،دلخراش وحادثه خواند!!!

 

 

 

فتاح حسینی که مشاوره قومیتی استاندارسابق را یدک میکشدمعلوم نیست درغیبت استاندار شهریاری ( که برای تسویه کاری درکنسولگری آلمان بسرمیبرد )منظورش از حادثه دلخراش خواندن یک شایعه چه بوده است.

 

متاسفانه وی  درپیامی که به بهانه این شایعه ازخوددرکرده است با دعوت معنادار اغتشاشگران را مردم فهیم قلمدادنموده وبزعم خودبه آرامشی دعوت میکندکه هنوز تنوراغتشاش را هواداران تروریستهای کورد گرم نکرده اندیعنی ساعت ۶ عصر! این درحالیست که ۲ مدرسه آتش زده درتاریکی شب میسوزند.   

 

گفتنی است پیش ازاین نیز مشاوراستاندار افاضاتی نابخردانه فرموده بودندکه درآخرین افاضه خارج ازحیطه وظایفش تلویحا پیشنهادمذاکره با گروهکهای تروریستی کوردرا داده بودند.

 

برخی ازفعالان فرهنگی ومدنی اخیرا به استانداردرباره مشاور اقوام اش بعنوان   یکی از  پاشنه های  آشیل  وی هشدارجدی داده اند.

 

گفتنی است فعالان فرهنگی ومدنی معتقدند حزب اعتدال وتوسعه با کوردیزه سازی شاخه آذربایجان غربی کارنامه مردودی را درطول سه سال اخیر برجای گذاشته و درصورتیکه استاندار درزمین این حزب بازی کند گل بخودی زده و قطعا بازنده ای است که درنیمه نخست حذف خواهدشد.

 

باید منتظرماندودید رحمانی فضلی توسط شهریاری ، چه خوابی برای آذربایجان سرایران دیده است.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :