قاضی پور : ترکش رفراندم تجزیه طلبانه نسیب مردم اورمیه شد.

اغتشاشات وتخریب مدارس وپایگاه بسیج یک حرکت سازمان یافته بودکه ازسوی تروریسم هدایت شده بود

 سرویس اجتماعی چیچست نیوز: حاج نادر قاضی پورنماینده مجلس دردیدارچهارشنبه سوم آبان با مردم اورمیه  وفعالان مدنی درباره وقایع اخیر محله اسلام آباد گفت اغتشاشات وتخریب مدارس وپایگاه بسیج یک حرکت سازمان یافته بودکه ازسوی تروریسم هدایت شده بود

 

 

 

وی دربخشی ازسخنان خود از اخبارمنتشره درچیچست نیوز درافشای این حرکتهای تروریستی تقدیرنموده و افزود مردم انتظاردارند قوه قضائیه با عاملین ضدانقلابی  هرچه سریعتر وبطورجدی برخوردکندواغتشاشگران اصلی را به اشد مجازات برساند.

 

قاضی پور درادامه افزود خط قرمز ما مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامیست  .

وی افزود موضوع دریاچه اورمیه  یک موضوع ملی وحیاتیست وطوفان نمک با طوفان  رمل وخاک کویربسیارمتفاوت وبمراتب خطرناک است وازوزیرمربوطه سئوال جدی کرده ایم وبا جدیت پیگیر هستیم.

نماینده مردم اورمیه درپایان ،درپاسخ به مطالبات فعالان مدنی  گفت: تمام مطالباتی که به اینجانب بطورمکتوب ارائه شده است منطقی وقانونی است و انشالله بنده بزودی  دردیداری حضوری درمعیت چندتن ازنمایندگان این جمع مسائل را با استاندارشهریاری مطرح خواهم کرد.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :