واکنش اهانت آمیز کوروش پرستان به مانوربسیجیان درپاسارگادشیراز !

7آبان تولد جعلی برای کوروش

 

سرویس سیاسی اجتماعی: یادداشت رسیده 

 

هشدارهای  نخبگان سیاسی که سالهاست درگوشهای سنگین  دولتهای دهم تا دوازدهم  فریادزده میشود سرانجام پرده ریا وبراندازانه شوونیسم نژادپرست ازآستین کوروش پرستان بیرون زد.

 

پان ایرانیستهای نژاد پرست که شب وروز بانوفذدربدنه دولتها با اجرای مراسمات مختلف به بهانه های مختلف سعی دارند دربوقهای جیره خوارشان همچون سایت آذریها ، زبان رسمی فارسی را زبان ملی وهویت دینی را زیرسلطه هویت قومی پان ایرانیستها ببرند وچندسالیست توسط برخی مسئولین وابسته به جریان انحرافی با تراشیدن ۷ آبان روزتولد کوروش جنایتکار همه ساله با حضوردرمقبره جعلی کوروش ، این آئین جعلی ناهنجار رابه عُرف وهنجارتبدیل کنند لذا اعلام برگزاری اردوگاه رزمی بسیجیان در منطقه عمومی پاسارگاد شیراز را برنتافتندوبا هجمه تبلیغاتی اهانت آمیز به سپاه ونظام انقلاب اسلامی ،هویت دینی مردم ایران را تحقیر   کردند.

 

گفتنی است گردان کمیل بسیجیان که در کارنامه خودسابقه پیروزیهای قابل توجهی را در جبهه های مهران ودهلران درمیدان دفاع مقدس  دارند رزمایشی را برای هفته اول آبان ماه برگزارخواهندکرد که در۷ آبان مراسم اختتامیه خودرا درمحل برگزاری مانور (پاسارگاد) برگزارخواهندکرد.

 

مطالب مرتبط:

  روزی به نام کوروش در هیچ تقویم داخلی یا بین المللی وجود ندارد!

http://chichestnews.ir/?p=18828

 انقلاب مخملی پان ایرانیستی با نام فیلم ملی کوروش!

http://chichestnews.ir/?p=21453

آنا تومروس آذربایجانی، فرشته مرگ کوروش:

http://chichestnews.ir/?p=21485

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :