رمز گشائی مرگ مشکوک مخالفان بارزانی قبل از استعفا

سناریوی اتفاقات بعدازرفراندم بارزانی ...

 سرویس سیاسی چیچست نیوز: رمز گشائی مرگ مشکوک مخالفان بارزانی قبل از استعفا

 

خالی شدن  پشت بارزانی بعد از رفراندوم و پشت پردۀ سنایوری طراحی شده برای اتفاقات آینده  …؟

 

سران سدراه بارزانی مخالفان سرسختش یکی پس ازدیگری مدفون شدند

 

 کسانی  که خواستار رفتن بارزانی شدند:

 

۱-  مرگ جانشین بازرانی علی عبدالله درست یک روز بعد از رفراندوم؟

 

۲- اعلان مرگ جلال طلبانی بعد از رفراندوم؟

 

 ۳- شایعاتی بر مرگ عبدالله اوجالان در زندان مرمره ؟

 

آیا  این اتفاقات همگی تصادفی  بوده است؟

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :