ناصرخلوصی ،صبح امروز ۸آبان ازمنزل احضاروبازداشت شد .

ناصرخلوصی ازفعالان مدنی تبریز ،صبح امروز 8آبان ازمنزل احضاروبازداشت شد .

سرویس اجتماعی : ناصرخلوصی ازفعالان مدنی تبریز ،صبح امروز ۸آبان ازمنزل احضاروبازداشت شد . 

 

 

بنا به گفته منابع موثق ناصرخلوصی  این فعال مدنی  که پیش ازاین به ۶سال زندان محکوم شده بود که با اعتراض به رای بدوی دردادگاه تجدیدنظر خواهی  به یکسال زندان محکوم گردیده است .

 

ناصر خلوصی  ساکن تبریزاست .

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :