انتصاب یک کُرد به عنوان معاون وزیر تعاون دولت دوازدهم

...درصورت پیروی ازسیاست کوردیسازی دولت دوازدهم توسط استاندارشهریاری ،عمرسیاسی مدیریت وی درآدذربایجان غربی به 6 ماه طول نخواهدکشید...

سرویس سیاسی واجتماعی: ربیعی وزیر تعاون و کار دولت دوازدهم ، طی  حکمی  سلیمان پاک سریشت ، کورد ساکن  پیرانشهری (ساری داش)را به عنوان معاون خود و رئیس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منصوب کرد.

 

 

حمایت تمام قد فعالان کورد سیاسی تندرو وصلاح الدین خدیو از این انتصاب /

 

خدیو: این انتصاب به همیت آشنا مشاوررئیس جمهور و ربیعی وزیرکار انجام گرفت که جای تشکردارد.

 

گفتنی است خدیو که چندی پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و با واسطه گری نمایندگان کورد بلافاصله آزادشد 

صلاح الدین خدیو دکترداروساز فعال سیاسی کوردی است که چندروز پیش گفته بود، همه پرسی کردستان عراق مهمترین اتفاق ۲۵ سال اخیر بود.

 

برخی فعالان سیاسی معتقدند دولت دوازدهم سهمیه بیشتری برای مدیریت کوردهای سیاسی درنظرگرفته است وآینده روشنی برای  شمال غرب کشور نمی بینند.آنها  دولت روحانی را راسا متهم به کوردیسازی نموده اند.

این گعده سیاسی معتقدندروحانی فکر میکند چون دردوره بعدی  حضورندارد سعی خواهدکرد ازسیاست حذف تورکها ماننددوره رفسنجانی استفاده کندواو با این بندبازی ممکن است کشوررا بسمت تفرقه های قومی بیشتری سوق دهد.

این فعالین سیاسی معتقدنددرصورت پیروی(ازآنچه که آنها  سیاست کوردیسازی دولت دوازدهم خوانده اند)توسط استاندارشهریاری ،عمرسیاسی مدیریت وی درآدذربایجان غربی به ۶ ماه طول نخواهدکشید.

باید منتظربودودید حامیان دولت روحانی درمنطقه آذربایجان چه واکنشی به تحرکات پشت پرده نفوذ ازخودنشان خواهندداد.

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :