اخبارناخوشایندازحضوردلالان مدیریتهای سرقفلی واجاره ای

سرویس سیاسی واجتماعی چیچست نیوز: منابع موثق خبراز حضور یک دلال منتسب به یک حزب نزدیک به حامیان تدبیرداده اند.

 

 

شنیده ها حاکیست این دلال زاده  اورمیه مقیم تهران عضو یک حزب اخیرا باتعدادی ازمدیران استان آذربایجان غربی ملاقاتی ازنوع توفیق اجباری نموده وشرط ابقاء آنهارا به عقدقراردادهای میلیاردی  با وی وباندش  ترغیب نموده ودر برخی مواردنیز موفق به عقدقراردادشده است.

 

این دلال با تهدید مدیران را به عزل همچنان درمرکزاستان آذربایجان غربی جولان میدهد.

 

    

گفته میشود یکی از اعضای  شاخه استانی این حزب نیز بمنظورتلکه کردن ازنوع انعقادقراردادهای میلیاردی با تضمین ابقاء مدیران ازدر تامین هزینه های انتخابات گذشته واردمیشود.

 

چیچست نیوز: بایددید استاندار دیپلمات  چه واکنشی به اینگونه تحرکات شنیع ازخودنشان خواهدداد. به هرروی زیادمنتظرنمی ما نیم تا واکنش استاندار جدیدرا پشت پرده  اینگونه تحرکات جویا شویم .

 

شهداء شرمنده ایم !

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :