فتاح حسینی کورد، دبیرحزب اعتدال وتوسعه عزل شد

دبیرحزب اعتدال وتوسعه آذربایجان غربی عزل شد. حکم ابقا مشاور اقوام استاندارمنتفی است

سرویس سیاسی: فتاح حسینی کورد، دبیرحزب اعتدال وتوسعه عزل شد

 

شنیده ها از منابع موثق حاکیست فتاح حسینی  امروز ۱۴ آبان  توسط ۲۲ تن از ۲۵ نفر اعضای شورای حزب اعتدال وتوسعه شاخه آذربایجان غربی باستناد قوانین جاری حزب از هرگونه سمت مدیریتی از حزب اعتدال برکنارشد.
گفته میشود عزل فتاح حسینی در چهلمین جلسه رسمی شورای حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی که  با حضور رئیس و اعضای رسمی و قانونی شورا در محل ساختمان امام رضای حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی برگزار شد انجام شده است.

 

 

همچنین شنیده ها حاکیست حکم ابقاء مشاور اقوام فتاح حسینی ازسوی استانداری منتفی است. 

 

 

بگفته منابع موثق فتاح حسینی که مدیرعامل موسسه فرهنگی وغیرسیاسی بنام “سبزاندیشه احسان ”  است که فعالیتهای سیاسی حزب اعتدال ازجمله تشکیل جلسات این حزب را بدفعات درمحل موسسه برگزارنموده است.

 

 

چهلمین جلسه رسمی شورای حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی با حضور رئیس و اعضای رسمی و قانونی شورا در محل ساختمان امام رضای حزب اعتدال و توسعه آذربایجان غربی برگزار شد .۱۴ آبان ۱۳۹۶

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :