پشت پرده مهندسی شورای شهروتداوم کوردیسازی  پستها درسلماس

رمزگشائی پروژه کوردیسازی کرسی های شورای عالی شهرستان سلماس وشورای عالی استان...!

سرویس سیاسی اجتماعی : زیرپوست شهرسلماس وپشت پرده تحرکات برزگری !؟ 

 

 

 

 

 سلماس درپیچ تاریخی بزرگ و پروپاگاندای  برزگر

 

 شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست این روزها شهروز برزگر کلشانی  نماینده سلماس در مجلس پس از کودتا علیه استاندارسابق که قول ابقای وی را داده بودووحذف موانع یکی پس ازدیگری که گفته میشود با رایزنیهای پشت پرده که شایعه همسوئی وی با گروهی ازسیاسیون کوردسلماس که پس از ملاقات با قاقارین فرزندسیمیتقو شیوع یافت بفکر تصاحب کرسیهای قدرت درسلماس تا استان اذربایجان غربی است بطوریکه گفته میشود بازی جدیدوی از انتصابات برخی از اکراد درپستهای سیاسی تا تحدید فرماندارجدید کلید خورده است

 

رمزگشائی پروژه کوردیسازی کرسی های شورای شهر  سلماس وشورای عالی استان

 

شهردار شدن یک عضو شورای شهر (موردحمایت  برزگر )بدون  مسئولیتهای اجرایی:

شنیده ها حاکیست : با توجه به چینش شورا ۴ نفر از اعضای شورا با هماهنگی برزگر دست به انتخاب رسولی صدقیانی(عضو فعلی شورای شهر)زده اند،و برزگر در خصوص انتصاب  رسولی بعنوان شهردارسلماس در جلسه رسمی شورا قول مساعد داده است وگفته است از طریق استاندار شهریاری ، اصلی ترین مانع تحقق این انتصاب یعنی ،فقدان سابقه اجرایی رسولی را حل و فصل ونهایتا حکم شهردارسلماس  به نام رسولی صادر شود

دراین میان  اعضای شورا با تکیه بر قول برزگر دست به این انتخاب زده اند و قبلا طبق استعلام از وزارت کشور در خصوص رسولی صدقیانی که آیا عضویت در شورای شهر سابقه اجرایی محسوب می شود یا خیر منفی بود،حال باید منتظر ماند و دید که استاندار محترم آذربایجان غربی در این قانون گریزی برزگر را همراهی خواهد کرد یا خیر؟

 

 

 

بده  بستانهای سیاسی درپشت پرده  پروژه کوردیسازی پستها درسلماس بزرگ

 

شائبه دیگری که این روزها محافل سیاسی را مشغول نموده اینست که  گفته میشود   مطلبی و پاکی بر سر شورای شهرستان(با توجه به اینکه پیش از این مطلبی قره قشلاقی بعنوان نماینده شورای شهر در شورای شهرستان معرفی شده بود) مطلبی این امتیاز را در قبال هم رای و هم سو کردن پاکی با خود به پاکی دله زی  عضو کورد شورای شهرسلماس ،منتقل کرده است که درصورت صحت چنین تعاملی ابهامات بسیاری  روی پرده خواهدآورد که تشریح ان درمبحث بعدی رونمائی خواهدشد اما درصورت تحقق چنین تعاملی وخروج رسولی صدقیانی از شورا ،عضو علی البدل شورا احمدی قره قشلاقی همولایتی مطلبی  واردشورا خواهدشد که گفته میشود  دخیل بودن تعصب مطلبی نسبت به همولایتی خویش در این معامله قابل اغماض نیست (شاید بدلیل انتخابات سال ۹۸! )وبدنبال این تعامل معادله  شهردار شدن بهزاد رسولی در قبال راهیابی پاکی دله زی به شورای شهرستان و شورای عالی استان ها  تحقق خواهدیافت  که شنیده ها حاکیست رابط این معامله آقای ( عبدالله .م) است!!!

 

شائبه نقش بخشدار مرکزی سلماس درتحقق زمینه انتخاب سه کورد درشوراها !؟

برخی از سیاسیون معتقدند انتخاب سه نفر از اکراد بعنوان رییس،نایب رییس و منشی شورای شهرستان سلماس از گزینه های موردحمایت برزگر درسکوت معنادار این تعاملات بی تاثیر نیست تا زمینه ارتقاء شغلی فراخترشود اما برخی اینگونه فکر نمیکنند.

  

گفته میشود علت بروز شائبه هایی در سکوت معنادار بخشدار مرکزی  به  ممانعت از انتخاب شدن مخالفین نماینده از جمله میرلطیف موسوی(عضو شورای شهرستان) و قهرمان نصیری(عضو شورای شهر)با محوریت و هماهنگی گاگارین سیمیتقو و برزگر بازمیگردد تا درمسیر تعاملات مهندسی  انتخاب  سه نفر از اکراد در راس شورای شهرستان سلماس قرار بگیرند

 

گفته میشود برزگر پس از دیداربا قاقارین سیمیتقو ،با اطلاع ازاینکه اجداد پدری بخشدار بخش مرکزی سلماس ازاکراد محترم منطقه سلماس بوده اند وی را موردحمایت قرارمیدهد.

همچنین خروجی نهائی انتخاب سه کورد برای کرسی های یادشده ، یک کوردنیز بعنوان عضو شورای عالی استانها انتخاب شده است واین تعاملات در حالی صورت میگیردکه  بافت جمعیتی شهرستان سلماس ۳۰درصد کرد و ۷۰ درصد ترک می باشدگفته میشود این تعامل بنوعی کوردیسازی پستهای کلیدی درسلماس واستان آذربایجان غربی بشمارمیرود

 

 

پشت پرده حذف فرماندار سابق با انگ پانترک بودن رمز سپردن میدان به پانکرد ها!!

 

بفرض صحت وسقم این تعاملات وبا کنارهم چیدن قطعات پازل تعاملات  اخیرپشت پردۀ تصاحب کرسیهای شورای شهروشهردار، معادله دیگری  بمیان می اید واینکه آیا  نماینده سلماس با توجه به حذف فرماندار سلماس در پی سپردن میدان به اکراد بود چرا که هنوز شایعه ملاقات برزگر با قاقارین سیمیتقو (رییس ستاد اقوام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری) درهاله ای ازابهامات است واینکه آیا  برزگر در صدد اعطای امتیازات بیشتر به اکراد می باشد ؟

گفتنی است دراین میان نقش جبارزاده سرپرست فرمانداری در این چیدمان تعاملات  کمرنگ مینماید چرا که برزگر از ابتدای شروع سرپرستی جبارزاده در فرمانداری براساس شنیده ها دربرخی  محافل عنوان نموده که جبارزاده را بعنوان فرماندار نمی شناسد!؟ وسلماس برای وی بسیار بزرگ است  و جبارزاده نیز بدلیل غافلگیری ، عدم شناخت از موقعیت ها و احتمالا عدم همراهی  بخشدار مرکزی علی رغم اینکه تمام تلاش خود را به کار بست نتوانست نقش اصلی خود را در این بین ایفا نماید.

وسئوال نهائی اینکه آیا مسئولین سیاسی استان این رخدادها را پیش بینی کرده بودند؟

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :