مراسم اربعین حسینی دراسلام آباد اورمیه به روایت تصویر

مراسم اربعین حسینی دراسلام آباد اورمیه به روایت تصویر وفیلم

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :