یارمتی منبع درآمد گروهکهای تروریستی ازکولبری !

دولت تدبیر تکلیف کولبری این خوره اقتصادمقامتی درآذربایجان غربی را روشن کند... یارمتی منبع درامدگروهکهای تروریستی درمناطق مرزی کوردنشین

 سرویس اقتصادی واجتماعی چیچست نیوز: تعلل یا چراغ سبز هیئت دولت ومجلس برای اخاذی گروهکهای تروریستی باعنوان یارمتی (مالیات ) ازمرزنشینان غرب کشور؟!

 

کولبری با ورژن جدید درامدزائی برای گروهکهای تروریستی درغرب کشور

 

تاریخ اخاذی وتلکه زنی گروهکهای ضدانقلاب کومله،دموکرات، رزگاری، و.. (پ.ک.ک وی.پ.ک وپ.ژ.ک)  به اوایل انقلاب اسلامی بازمیگرددکه طبق معمول یاغیان متجاوز کورد با احساس ضعف حکومت مرکزی بازازبالای کوه ها به داخل مناطق سرازیرشدند وبا قتل وغارت هموطنان تورک وکورد وفارس وعرب درغرب کشور بمنظورتجزیه غرب کشور واردجنگ با نظام جمهوری اسلامی نوپا شدند.

تروریستهای پ.ک.ک وکوله  که داعش امروزی  توحش را ازجنایات توحشگری آنها آموخت  .جهادگری که بدون اسلحه با لودر برای بازگشائی وتوسعه عمرانی جاده های صعب العبور مناطق کوردنشین وروستاها رفته بود سرش را درپشت فرمان زنده زنده بریدند یعنی آخرتوحش !

رزمندگانی که از خط مقدم جبهه حاج عمران بازمیگشتندسرگردنه به کمین اکرادتروریست افتادندوزنده زنده سربریده شدند!

زندگی نکبت بارگروهکهای تروریست

ازهمان ابندا این معاندین نظام برای تامین اقتصادی ونقدینگی وخوراک خود علنا به مرزنشینان ومناطق کوردنشین مالیات بستند! این مالیات بردرآمدنبود یارمتی برحق زندگی درمناطق مرزی بود. مردم کوردمسلمان دراوایل انقلاب یاباید مالیات (یارمتی) به این گروهکها میدادندیا اموال وجانشان ترور میشد!

اخاذی یا (یارمتی ) کولبران نابودکننده اقتصادغرب کشور

۳۷ سال است هنوزهم اخاذی (یارمتی) بر مرزنشینان حکم فرماست .فعالان تجاری وتولیدی  غرب کشور هم به دولت مالیات می پردازندوهم به تروریستهای کورد!

درمرزها گزارشات متعددی از تولیدگران مرزنشین مبنی براخاذی وزورگیری گروهکها منتشرشدونهایتا سرمایه گزاری درمناطق مرزنشین به فنا رفته بطوریکه یک پرورش ماهی یا باید هم مالیات بردرامد به دولت ایران بدهدوهمزمان (یارمتی) به گروهکها بپردازدویا کارگاهش به آتش کشیده میشودوجان ومالش درخطراست.

کولبری سرمنشاء تامین یارمتی وقاچاق انسان!

کولبری بدون پاسپورت یا همان قاچاقچیان کولبر که دولت مستاصل وناتوان بجای ایجاداشتغال عملا تسلیم رونداقتصادزیرزمینی که از دوران رفسنجانی مُدشده زمینه ایجاد درآمدکاذب ومشروع برای سرریزشدن یارمتی به گروهکهای تروریست شده است . چراکه کولبری نه کوله هایش قابل کنترل ونظارت دقیق است ونه مانعی دقیق برای سرریز (یارمتی) به گروهکها وازطرفی  قاچاق وفرارورفت وآمد آسان اپوزوسیون نظام ازمرزها !ازیکسو وتامین وخریدوفروش سلاح ازسوی دیگر معضلی است که سرمایه گذاری دراستانهای غرب کشوررا درنطفۀ شعارغرق کرده

کولبری با یارمتی؟! یا اشتغال کاذب وغیرقانونی؟!

هنوزهم این باج وخراج با عنوان یارمتی اجباری بر غرب کشور ومناطق کوردنشین ومرزی حکم فرماست! وسئوالی که ازمسئولین امنیتی مطرح است مردم کورد مالیات بردرآمدیا حق زندگی خودرا به کدام دولت بایدبپردازند؟ دولت ایران یا دولت سایه حاکم برمرزوغرب کشور؟ 

 

گروهکهای کرد اپوزیسیون ضد انقلاب، مدعی دفاع از حقوق مردم کُرد!، اخاذی و باج گیری از مردم مناطق کردنشین مرزی، تحت عناوین فریبنده یارمتی (کمکهای مردمی) را منبع در آمدی خود قرار داده و به این شیوه در اردوگاه هایشان در کردستان عراق و کوه ها و دره ها به زندگی نکبت بار خود ادامه می دهند.

 

راهکارنجات اقتصادی آذربایجان غربی

دولت تدبیربا جایگزینی کولبری  آتش به خیمه اقتصادمقاومتی درآذربایجان غربی زده است بنابراین استانداردولت تدبیرمی باست به این اشتغال نامشروع که با اصل قانون اساسی وفعالیتهای اقتصادی توسعه پایدارمغایرت دارد وتولیدگران وتجاروبازرگانان را بخاک سیاه نشانده پایاندهدویا طرحی نو وقانونمند برای ساماندهی آن ارائه کندتا همه مردم آذربایجان غربی ازآن بهره مندشوندمنطقه آزادماکو لغو واستان به منطقه ویژه اقتصادی وهاب تجاری ترانزیتی مواصلاتی اوروپا به جنوب کشورتبدیل و کلیه فعالیتهای کولبری ازطریق گمرکات انجام پذیرد درغیراینصورت پولهای کثیف مانندخوره همچنان آذربایجان غربی را درخودغرق ونابودخواهدکرد.  

حاشیه : 

 

گروهک های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم چون قارچ سر برآوردند و سهم نداشته خود را از انقلاب اسلامی طلب کردند. هر چند گروهک های دموکرات و کومله در آغاز کار از اتحاد و هم دلی برای رسیدن به هدفی به نام جدایی و استقلال کردستان ایران دم می زدند، اما این اتحاد و هم دلی خیلی زود جای خود را به جنگ و درگیری داد و بسیاری از عوامل گروهک ضد انقلاب به دست خودشان به کام مرگ کشیده شدند.

 

یکی از توابین گروهک کومله در خاطرات خودش عنوان می کند: در سال هایی که بین کومله و دموکرات جنگ و درگیری شدت داشت، یک روز در منطقه اورامان شبانه به چادری که متعلق به اعضای حزب دموکرات بود حمله بردیم و چادر را به آتش کشیدیم. از چهل نفر نیروی دموکرات حتی یک نفر هم نتوانست از این مهلکه جان سالم به در ببرد و همه افراد داخل چادر جزقاله شدند.

 

علاوه بر اختلافات ایدئولوژیکی و عقیدتی، یکی از دلایل اختلاف  دو گروهک (کومله و دموکرات) مبلغ پولی بود که به بهانه مختلف از مردم جمع می کردند(یارمتی). گروهک کومله توانسته بود در مدت فعالیت خود مبلغ بیشتری نسبت به دموکرات از مردم مظلوم کردستان غارت کند و پشتوانه مالی مناسبی برای خود ایجاد کند و این بهانه خوبی برای حمله به گروهک کومله بود.

هر چند فکر خودمختاری و دست یازیدن به استقلال به عنوان هدف اولیه توانست سران گروهک های سیاسی مختلف را برای مدت زمانی کوتاه گرد یکدیگر جمع کند، اما مدتی بعد هر کدام از گروهک های سیاسی به فکر سهم خواهی از اغتشاشات خود در کردستان افتادند و اتحاد و هم دلی اشان خیلی زود تبدیل به جنگی خونین شد که نه تنها منجر به جدایی بیشتر دو گروهک کومله و دموکرات شد، بلکه هر کدام از این گروهک ها در درون خود نیز چند شاخه شدند و هر کس که ادعایی داشت، حزب مستقلی برای خود تأسیس کرد.

 

گروهک های ضد انقلاب که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با تحریک و تجهیز استکبار جهانی توانسته بودند تعدادی از شهرهای کردستان را به اشغال خود درآورند، در مدت کوتاهی تمام تصرفات ناحق خود را از دست دادند و به مناطق مرزی و بعد هم آن سوی مرزها رانده شدند و بعد از اینکه اختلافاتشان آشکار شد و درگیری خونینی بین آن ها شکل گرفت، دیگر خبری از دولت های تحریک گر و میانجیگری اشان در درگیری خونین آن ها نبود.

 

استکبار جهانی که برای نشان دادن ضدیت خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اختلافات قومی و مذهبی اقوام کُرد را بازیچه قرار داد و به تحریک جوانان احساساتی این منطقه پرداخت، خیلی زود دست از حمایت گروهک های ضد انقلاب برداشت و حتی در این اختلاف خونین نیز پا در میانی نکرد و گروهک های ضد انقلاب را به حال خود رها کرد.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :