مسکن مهر قاتُق نان یا قاتل جان!

رسانه ملی در حق کرمانشاه ظلم و خیانت کرد/

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :