پشت پرده تحریکات شوونیستی صداوسیمای شبکه یک ومهاباد چه میگذرد؟!

صداوسیمای مهابادبا انتشارخبری موهن (سویوق بولاق آذربایجان غربی را)استان مهابادخواند.

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز: صداوسیمای مهابادبا انتشارخبری موهن  (سویوق بولاق آذربایجان غربی را)استان مهابادخواند.

 

 

پشت پرده تحریکات شوونیستی صداوسیمای مهابادچه میگذرد؟!

 

بدنبال انتشار پی درپی خبر موهنِ استان خواندن مهاباد درشبکه یک صداوسیمای باندی  وامتناع ازعذرخواهی این شبکه  صداوسیمای مرکز مهابادنیز د (سویوق بولاق آذربایجان غربی را)استان مهابادخواند.

 

درحالیکه کانالهای بوق  تجزیه طلبان تروریستهای کورد بطور مستمر شهرستان مهاباد آذربایجان غربی را استان مهاباد مینامند متاسفانه امروز یکم آذرماه ،کانال رسمی صداوسیمای مهاباد با افکارشوونیستی تمامیت ارضی کشوررا به سخره گرفته وبا دلو قلوه دادن با کانال کوردی تندرو هوال  مهاباد را استان خواندند .

 

لبیک تجزیه طلبانه  کانال صداوسیمای  مرکز مهاباد به کانال کوردی هه وال :

 

کوردی:قسەی خۆمان بێ نەقشەیان لێدا

 

فارسی: حرف خودمان باشد استان شدن مهاباد در طرح قرار گرفت

 

هدف از این همه توطئه‌های شوم  علیه تمامیت ارضی آذربایجان سرایران چیست؟!

 

سیاست های تحقیرامیز وتجزیه طلبانه صداوسیمای میلی در حق آذربایجان تمامی ندارد. مسئولین امنیتی بایدپاسخگوباشند .

آیا جامعه بدست مدیران کوته فکر صداوسیما نباید روی آرامش بخودببیند! هدف ازاین تحریکات چیست؟

 

جمعی از فعالان فرهنگی باارسال این یادداشت فزودند چرا مسئولین ونمایندگان استان سکوت کرده اند؟

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :