استاندارشهریاری مردّد دریک انتصاب!  

هنوزشنیده ها حاکیست کش وقوس انتصاب مدیرکل آموزش وپرورش دربلاتکلیفی است!

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز: شنیده ها حاکیست کش وقوس انتصاب مدیرکل آموزش وپرورش دربلاتکلیفی است!

 

 

 

گفتنی است  انتشارنخستین خبرانتصاب بهرام صمدی بعنوان مدیرکل آموزش وپرورش توسط پایگاه خبری تحلیلی  چیچست نیوز، با واکنشهای مختلفی ازسوی جناح ها وگروه های مختلفی روبروشد.

 

درپی تکذیب قاطعانه خبر منتفی شدن تغییردرآموزش وپرورش آذربایجان غربی توسط  روابط عمومی اداره کل آموزش پرورش شنیده ها حاکی از خبربلاتکلیفی انتصاب صمدی است.

 این درحالیست که برخلاف  شایعه انتصاب (آقای ص- ) آئین تودیع ومعارفه مدیرکل آموزش وپرورش که گفته میشد فردا روز شنبه ۱۱ آذربرگزارخواهدشد براساس روال مرسوم، درسایت استانداری منتشرنشده است.   

شنیده ها حاکیست آقای (ص) چندروزیست مهمان محفل شبانه آقای (و-س) مدیرکل اسبق آموزش وپرورش دولت دهم ورئیس ستادمردمی احمدی نژاد بست نشسته است.

 

بااین اوصاف برخی ازفعالان سیاسی اظهارداشتنددرصورت صحت چنین خبری دوحالت وجوددارد استاندارمایل است با اجماع نظر قدرتها کارکندحتی اگر اولین انتصابش برخلاف دیدگاه های اعتدالیش بوده باشدویا تحت فشارجریانهای  سیاسی مخالف دولت تدبیراست که ناشی از تردیدهای او درانتصاباتی ازاین دست میباشد

جناح های پایداری واصولگرایان تندرووکندرو برسر انتصاب آقای (ص) تاکید دارند.

برخی ازجناح های سیاسی اصلاح طلب بشدت با این انتصاب مخالفت نمودند وشنیده ها حاکیست تنها معاون اصلاح طلب استاندارشهریاری نیز با این انتصاب موافق نیست.  

ازسوئی برخی از سیاسیون اعتدالگرا نیزبدنبال انتصاب جوادجنگی مدیردبیرستان ایثارگران هستند. گفته میشود جوادجنگی از همولایتهایهای بهادری نیز هست.

گفتنی است اداره کل آموزش وپرورش پس ازاداره کل جهادکشاورزی بالاترین تعداد شاغلین دولتی دراین استان را داراست ویکی ازحساسترین ادارات آذربایجان غربی است که تاثیرگذارترین نقش رادرانتخابات وجریان های سیاسی  داراست و در۳۷ سال گذشته  اغلب مدیران آن تابع اصولگرایان تندروبوده اند.  

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :