هجمۀ تهدید آمیز کانال تجزیه طلب وابسته به پ.ک.ک.

این کانال کوردی تجزیه طلب از فتاح حسینی به نیکی یادبُرده وبا یادآوری قول وقراها با فتاح حسینیِ کورد ،ازوی خواسته است تا مطالبات نامشروع وتجزیه طلبانه را پیگیری کند...

 سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز : کانال مجعول صدای انشقاق اورمیه بلندگوی پ.ک.ک واوجالان ، با پوست اندازی جدید اخیرا ضمن تهدید به اخاذی ازاصلاح طلبان – طبق معمول استان آذربایجان غربی را استان اورمیه خوانده و با شانتاژ خبری استاندارسابق را ضدکورد قلمدادکرده قصددارد با سرپوش گذاشتن به خدمات بزرگی که استاندارسابق چه درعرصه تقویت اقتصادی وچه درعرصه انتصابات واستخدامها بیش ازسهمخواهی اکراد مهاجرساکن داورمیه پرداخته است  فرارروبه جلو نموده وبا جوسازی مذبوحانه  سعی نموده با سیاه نمائی همچنان بر زیاده خواهی های تجزیه طلبانه اکرادتجزیه طلب  تاکیدکند.

 

 

 

جمعی ازفعالان سیاسی ومدنی دراینباره به مسئولین استان هشدارداده اند تحتا تائثیر این حرکتهای ضدانقلابی قرارنگرفته وضمن برخورد جدی با اغلب کانالهای کوردی وابسته به تروریستها ،مراقب حرکات خوددرمدیریت سیاسی واداری استان باشند.

 

گفتنی است کانال تجزیه طلب صدای اتحاد اورمیه  درانتخاباتها نیز بلندگوی تبلیغاتی لیست های انتخاباتی گروهکهای تروریستی مانندلیست نوژین  بودکه اینروزها با استشمام  بوی کباب تغییرتحولات اخیراستان ، مذبوحانه سعی داردبا جوسازی افکارعمومی را به سوی خواسته های نامشروع دیکته شدۀ سیستم استکبارجهانی وبه کمک شکِل های اسرائیلی منحرف نماید.

 

این کانال اخیرا از فتاح حسینی به نیکی یادبُرده وبا یادآوری قول وقراها با فتاح حسینیِ کورد ،ازوی خواسته است تا مطالبات نامشروع  وتجزیه طلبانه  را پیگیری کند.

 

فتاح حسینی هنوز دراینباره هیچگونه واکنشی ازخودنشان نداده است.

مطالب مرتبط با کانال نفاق افکن صدای اتحاداکرادتجزیه طلب اورمیه: [  اینجا  ] و [  اینجا  ] و [  اینجا  ]

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :