سونامی اعتراض دریاچۀ اورمیه درتعقیب دولت بی تدبیر

جات دریاچه بعنوان پروسۀ ملی وظیفه ذاتی دولت است اما ظاهرا دولت گوشش بدهکارنیست...

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :