شایعه یک انتصاب احمدی نژادی درجهادکشاورزی آذربایجان غربی

یک منبع موثق ازانتصاب آقای (ع.پ) از فعالان ستادرئیسی و مدیرکل اسبق منابع طبیعی بعنوان مدیرکل جهادکشاورزی آذربایجان غربی خبرداد.

سرویس سیاسی -آذربایجان غربی : یک منبع موثق ازانتصاب آقای (ع.پ) از فعالان ستادرئیسی و مدیرکل اسبق منابع طبیعی بعنوان مدیرکل جهادکشاورزی آذربایجان غربی خبرداد.

 

 

برخی فعالان سیاسی معتقدندموتور سیاسی ۴ باندۀ اصلاح طلبان آذربایجان غربی بعلت  روغن سوزی وقیرپاچ موجب پوست اندازی احمدی نژادیها (ورژن جدیداصولیها)بعلت پیداشدن زاویه با اصولگرایان بشدت دراین استان خودنمائی میکند.

 

گفته میشود اختلافات فاحش دراردوگاه اصلاح طلبان برسر سن یئمه قوی من یئییم دعواسی تمام شدنی نیست وبراین اساس اغلب پیشنهادات ازسوی بعضیها مدیران اجاره ای وسرقفلی است بنابراین عدم آشنائی استانداربه نیروهای بومی وی را بشدت درمنگنه وواداربه رعایت جوانب احتیاط نموده که این منش به مذاق برخیها خوش نیامده است.

 

برخی سیاسیون ( شب شنبۀ وارداتی دراردوگاه اصلاح طلبان  ) نیز بعلت عدم تمکین استانداربه خواسته های نامشروعشان ،ازروی  ناامیدی ،ازحالا باخالی کردن یواشکی پشت استاندار، درمحافل به فازمنفی وتخریب یا تحدید  روی آورده اند .

 

یک کارشناس سیاسی وفعال مدنی نیز دراینباره گفت: شهریاری را هیچ گعده سیاسی به غیراز جامعه بزرگ فعالان مدنی آذربایجان نخواهدتوانست تحدیدکند و تا زمانی که عملکرد شهریاری تحت تاثیر برخی قومیت مداران حامی تروریستهای منطقه ،که قصدتحریف  وعبورازخط قرمز منافع آذربایجان را دارند،قرارنگیردقطعا خاطره خوبی از این دوران سخت برای خودوتاریخ آذربایجان به یادگارخواهدگذاشت.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :