اورمیه متهم است!

اورمیه را بخشش ، لازم نیست اعدامش کنید. اورمیه را بخشش لازم نیست ، اعدامش کنید!!!

سرویس اجتماعی وسیاسی چیچست نیوز: آیا اورمیه را با جابجائی یک (و) اعدام میکنند؟!/ دیروز دریاچه اش را ازروی نقشه حذف کردند،امروز واوش حذف کردند ،فردا…!؟؟؟

 

 

 

 

ارباب (اورمو میلتی ) باغیشلیب نوکرین جانی چیخیر!

 

لابد داستان حُکم بخششی که با جابجائی ویرگول (،) به اعدام ختم شد  را شنیده اید

 

 

روزی  تلگرافی ازدیوان عدالت با این جمله رسید که  «بخشش ، لازم نیست اعدامش کنید»  تلگرافچی  که  دل خوشی از متهم که موردبخشش رئیس دیوان عدالت اداری  قرار گرفته بود نداشت، ویرگول  بعد از بخشش را جابجاکرد و تلگراف را چنین نوشت:

«بخشش لازم نیست، اعدامش کنید» وبدین طریق حکم بخشش ملت نادیده گرفته شد واورمیه اعدام شد.

 

حکایت تغییرنام ضدفرهنگی اورمیه به ارومیه نیز شبیه حکایت این داستان است :

اورمیه را بخشش ، لازم نیست اعدامش کنید. اورمیه را بخشش لازم نیست ، اعدامش کنید.

 

حکایات مشابه ازاین دست بسیاراست مانندماجرای جابجائی ویرگولی که دولت را با میلیاردها هزینه دربودجه ۹۶ به دردسر انداخت و حقوق‌های مادام‌العمربرای نماینده ها مسئولین  با جابجائی ویرگول  احیا شد!

 

  آزمون زورآزمائی شورای شهردربرابر بخشنامه ضد اورمیه

 شورای شهرکه متولی اصلی فرهنگ وتاریخ آذربایجان است  با برداشتن وجابجائی حرف ( و) سرنوشت حیات فرهنگی یک شهررا به حکم اعدام ختم کرده است.

 وزن اعضای دوباندۀ شورای شهراورمیه با یک (واو)  رقم میخورد!

 

 حمایت  کانالهای پانکورد حامی تروریسم ازتغییرنام اورمیه به ارومیه بیانگرنفوذ آسیمیلاسیون درشورای شهراست واکنون صاحبان  ۷ کُرسی شورای شهرکه قاطبۀ  رایشان را ازکسانی گرفته اندکه برای حفظ همین (و) ها به آنها رای داده انداکنون دربرابر آزمون ملت قرارگرفته اند.

 

براستی شورائی که ناتوان از حفظ یک حرف قلب آذربایجان است چگونه میتواندقادر به توسعه متوازن وتوزیع عادلانه خدمت خدمات باشد؟

 

 دراین میان  مردم دنبال همه آن جابجاکنندگان ویرگول این ماجرای مشکوکِ (و) میگردندتا اسامی آنهارا دراوراق سیاه تاریخ اورمیه  ضبط وثبت کنند آیا چه آنها که با سکوت وآنها که با امضا وآنهاکه حکم را اجرا کرده اند شجاعت دارندخودرا معرفی کنند!؟

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :