۳میلیون تومان نرخ خط فقرنسبی و۲ میلیون تومان خط فقرمطلق

سرویس اقتصادی واجتماعی ،یادداشت ارسالی از سارا ابطحی: ۲میلیون تومان خطفقرنسبی و۳ میلیون تومان خط فقرمطلق برای سال ۹۶ رقم خورده است.

 

 

 

دولت خط فقر را می‌داند اما اعلام نمی‌کند

 

آمارها می‌گویند از سال ۸۴ تاکنون هزینه خانوار در ایران ۵ برابر شده،با این وجود زندگی خانواری با درآمد ماهیانه کمتر از ۲.۷میلیون تومان در تهران به معنای قرار داشتن زیر خط فقرمطلق است.

 

بسیاری ازصاحبنظران اقتصادی معتقدند درست در زمانی که این نرخ اعلام شد، زندگی در کلانشهرها با درآمد ماهیانه کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان به معنای زندگی زیر خط فقر بوده است. می توان این رقم را درست دانست چون در روزهای گذشته گزارش جدید بانک مرکزی درباره هزینه ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزارتومانی و درآمد ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزارتومانی خانوار در سال ۹۳ نشان داد که خانوارهای با درآمد ماهیانه کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۶ هزارتومان قطعا دچار چالش های معیشتی خواهند بود که در واقع به معنای قرار گفتن در خط فقر است.

 

 

۴۰ درصدخانوار کشوردرسال ۹۶ ،زیرخط فقرند

تعریف خط فقر  :  به‌طور کلی فقر مطلق، به معنای نداشتن حداقل‌های معیشت است، در حالی که فقر نسبی یعنی پایین بودن سطح زندگی نسبت به متوسط جامعه است.

 

تعریف زیرخط فقرمطلق  : آدم دوپائی که درایران درپله اول هرم مازلو درمانده ،اززندگی اجتماعی وفرهنگی محروم وبی خبراست. فقط فیزیک بدنش زنده است. ازحداقل معیشت(غذا،بهداشت ودرمان،پوشاک ومسکن) مطلقا محروم شده است. بصورت بالقوه درآماج  پذیرش هرگونه فسادی هست.تعدادشان بنفردرایران ۱۲میلیون نفرگزارش شده است. (نان خالی وآب وآلونکی کاغذی درحدکارتن خوابی) قوت لایموتش میتواند باشد!  

 

تعریف زیرخط فقرنسبی :  

هزینه ماهانه بخورنمیر یک آدم دوپای زیر خط فقری  ایرانی حداقل ۸۰۰هزارتومان است .بعبارتی یک خانوار ۴ نفری اقلا با ۳ میلیون تومان درامدمیتواندازمسکن استیجاری- خوراک وپوشاک وبهداشت درجه دو برخوردارشود. البته بدون هزینه تحصیل وتفریح فرزندان+ فاقد هزینه های درمان جراحی+فاقدخودرو+سفروسیاحت+ محروم ازنشاط نسبی

 بودجۀ ۹۷ دولت تدبیر با محروم کردن مدیروتنها نان آورخانه بادرامد۳ میلیون تومان فاقدمسکن ،این خانواررا ازخط فقرنسبی درچاه ویل فقرمطلق می اندازد  

 

۴۰ درصدخانوار کشورزیرخط فقرند

آخرین آمار نشان میدهد از۳۰ درصد جمعیت ۷۲ میلیونی زیرخط فقرنسبی و۱۲ میلیون نفرزیرخط فقرمطلق قراردارند

آخرین مطالعه خط فقر سرانه / سالانه شهری وروستائی :

خط فقرغذایی دولت دهم ازآغازتا پایان ۸برابرشده است ودر ۴ سال اخیر کم نشده است.

 

خط فقر نسبی در سال ۸۳ حدود ۴۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که در  در سال ۹۲ به ۳ میلیون و ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است.

ازموسوی نخست وزیروقت پرسیدند درطول ۸ سال دفاع مقدس شما کدام پروژه عمرانی را ایجادکردی؟ پاسخ داد فارغ از احداث کارخانجات مادرمانندسیمان اساسا عزت نفس مردان خانه را حفظ کردم. دردوره وی نرخ دلار۹۰ تومان بود.

 نتیجه : اینکه دولتهای دهم تا دوازدهم برنامه شفاف ومنطقی برای مبارزه بافقرنداشته اند.

راهکار: کشوردربحران جنگ آب، توطئه تروریستی استکباری وجنگ فیزیکی منطقه، مجبورنیست بودجه عمرانی داشته باشد. احداث بزرگراه وتوسعه های عمرانی جدید تاپایان دوره دولت دوازدهم  تعطیل شودوکل بودجه با نگرش خدمات رفاهی  وزیست محیطی وبهداشتی باشد.  قوانین نظارتی وبازرسی وآزادی مطبوعات اصلاح شود.   وامهای ۴ درصدی دویست میلیون تومانی احداث مسکن، پرداخت بیمه بیکاری ، حذف طرح افزایش نرخ بنزین وانرژی وتقلیل قطع یارانه ۳۰ میلیون نفری به ده میلیون نفرو حمایت ازتولید وصادرات غیرنفتی علاج خروج ازبحران اجتماعی است.

 

 

 

یادداشتی از کارشناس اجتماعی دکترجامعه شناس : سارا ابطحی

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :