فعال شدن شبکه مخفی سازمان منافقین خلق پس از تجمعات اخیر…!

تروریستهای کوردبا همدستی منافقین قصد عملیات درتجمعات غرب کشور وآذربایجان غربی را دردستورکاردارند

سرویس سیاسی:  فعال شدن شبکه مخفی سازمان منافقین خلق پس از آشوب های اخیر…

 

 اعلام آمادگی مجاهدین برای پیشبرد سیاست های جنگ طلبانه ترامپ در ایران

 

 تروریستهای کوردبا همدستی منافقین قصد عملیات درتجمعات غرب کشور وآذربایجان غربی را دردستورکاردارند

 

اخبار ارسال شده از چند نقطه کشور حکایت از فعال شدن شبکه مخفی سازمان مجاهدین خلق دارد.

به گفته منابع آگاه در تجمع دیروز قم ، یک عنصر  عملیاتی و باسابقه این گروهک که سابقه حضور در عملیات مرصاد را نیز دارد به همراه یک  تیم سه نفره بازداست  شده است.

از این تیم مقادیری مواد منفجره کشف شده که گویا قرار بوده در فازهای بعدی بحران استفاده شود.

همچنین در چند شهر کوچک و مراکز استان ها نیز بازداشت های موثری از شبکه سازمان مجاهدین  صورت گرفته است.  عمده این بازداشت ها توسط کادرهای قدیمی وزارت اطلاعات و سپاه  که حوادث  دهه شصت را به خاطر داسته اند و  از نیروهای سازمان شناخت دقیق دارا بوده اند با رصد میدانی و مشاهده مستقیم انجام شده است. مشابه قم در چند شهر نیز مواد منفجره کشف شده است.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :