گزارش تجمع اورمیه ساعت ۵

گزارش مصور تجمع درشهرستان اورمیه +فیلم

سرویس سیاسی:گزارش مصور تجمع درشهرستان اورمیه +فیلم 

 

 

 

حضورگسترده وزنجیره ای نیروهای انتظامی در تقاطع عطایی، اول سرداران، ، تقاطع خیام ومیدان ایالت وممانعت ورود جوانان ازسمت امام به خیام شدند .

 

 نیروهای یگان امداد درجلو شهرداری اورمیه ، پارکینگ هتل رضا و نیروهای موتور سوار این یگان در پارکینگ سینما تبربیت تا ساعت ۱۹ حضور دارندوتا ساعت ۲۱ تجمعی رخ نداده است  

 

 

[لینک مشاهده فیلم ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :