کانال نبض تبریز میخواهدایران را سوریه کند.

هشداربه ملت بزرگ وغیورتورک از نبض تبریز بازی نخوریم.

سرویس سیاسی:  نه به کانال #نبض_تبریز

 

 

 کانال نبض تبریز میخواهدایران را سوریه کند.

 هشداربه ملت بزرگ وغیورتورک از نبض تبریز بازی نخوریم.

 لیست کانالهایی که اخبارکانال نبض تبریز منتصب به کانال منافقین درآنها تبلیغ میشود

 خط مشی کانال نبض تبریز با آمدنیوز یکیست

 کانال نبض تبریز با انتشاراطلاعیه ای جعلی بنام جمعی ازفعالان مدنی ،با تخریب فعالان مدنی جریانهای مختلف حرکت ملی دراطلاعیه پیشنهادحذف آنها وبدست گرفتن هدایت جریان هویت طلبان آذربایجان وتورکهای ایران را دارد.

 

سازمان منافقین خلق مامورین سیا همانهائی که مثل داعش درمیان جمعیت بمب گذاری میکنند. مراقب حضورآنهادرمیان تجمعات باشید.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :