سکوت سنگین تبریز زبان الکن دولت بی تدبیررا به حرکت درآورد

سخنگوی وزارت امور خارجه آرامش تبریز را در جریانات روزهای اخیر ستودنی دانست و گفت: غیرت و بصیرت مردم تبریز همیشه در تاریخ به اثبات رسیده است.

سرویس سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه آرامش تبریز را در جریانات روزهای اخیر ستودنی دانست و گفت:  غیرت و بصیرت مردم تبریز همیشه در تاریخ به اثبات رسیده است. 

 

 

وی گفت : رویداد گردشگری تبریز ۲۰۱۸ و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی را سرآغازی برای توسعه صنعت گردشگری در آذربایجان دانست و ابراز داشت: مطمئن هستم در پایان این رویداد، می‌توانیم شاهد معرفی این شهر نمونه و موثر در جغرافیا و فرهنگ ایران برای تمام مردم دنیا باشیم.

 

 

نقدی برسخنان قاسمی سخنگو:آرامش نه سکوت جناب سخنگو

سکوت سنگین تبریز زبان الکن دولت بی تدبیررا  به حرکت  درآورد

آقای قاسمی ، آذربایجان بابت بی توجهی های فاحش وگاه تبعیضها وتحقیرهای عمدی برخی دولتمردانتان و اهانت سازمان یافته  برنامه ریزی شده روزنامه رسمی تان واهانت سازمان یافته وزارت ورزشتان سکوت نخواهدکرد .آذربایجان مصالح کشوررا درنظرگرفت وهرگز مقلد شوونیسم پانفارسی که آزادانه درکوچه های بن بازسیاسی دولتتان رشد ونموکرد تا امروز درخیابانها شعاربراندازانه دهد ،نخواهدبود ومحض اطلاع ،آذربایجان در لیست چوب خط انباشته دولتتان آخرین خط را زده است . بعداز این بحران توصیه میشود حسابتان راصفرکنید .ضمنا کلمه نامانوس آرامش نه سکوت صحیح است.   

 

یادداشتی از احددوامی  از تبریز   

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :