بیانیه‌ی تادا درباره‌ی اعتراضات اخیر کشور

تشکل‌های موسس اتحادیه‌ی «تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران ( تادا )» درباره‌ی اعتراضات اخیر کشور بیانیه‌ای صادر کردند.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :