مراسم برگزاری  هیئت کونگ فو

دراین مراسم احکام صادره ازسوی دکتریوسف بیداردل رئیس هیئت کونگ فو بدست معاون دادستان ومعاون اداره کل ورزش وجوانان آذربایجان غربی اعطاشد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :