آفتابه لگن هفت دست شام وناهارهیچی!

اندرباب مُعین شدن استان آذربایجان غریب بر زلزۀ 7 ریشتری طهران حریف ..

سرویس طنز چیچست نیوز: اندرباب مُعین شدن استان آذربایجان غریب بر زلزۀ ۷ ریشتری طهران حریف، در تذکره المقامات خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی آورده اند :

 

 

آن عاشق فضای مجازی ، دارنده اینستاگرام اختصاصی با تلگرام عکاسی ،آن کنسولگرسابق فی بلاد ژرمن (دویچلند) آن صاحب حکم مخصوص ازوزیرکشور ،رکوردداربازدید ازاینور واونور شیخ محمدمهدی شهریاری ،تنها والی بخت یاری که گویند ازروزی که پا بر اورمیه نهاد آب ننوشیدمگر به اذن بچه های بالا .

 

 

نقل است روزی شایع شد طهران یحتمل تکان تکان بخورد وازخودچنان بحران بزاید ۷قلو (۷ریشتری)  وعلما وزعما دروزارتین گشور بنشستندوبدوختند ومقررهمی شد  بلاد والیستان  مرکزی، قم، البرز، و مازندران مُعینِ طَهران در صورت وقوع زلزله  بوده باشند.

 

 شهریاری را نسبت به رحمانی فضلی مولانایِ شمس گویند ، مردی که سندمایملک بلاد آذربایجان غربی را درطبق اخلاص روی قباله وزارتخانه کشور انداخته بطوریکه  گویندهرجا بوی زلزله به مشام دوقتور مهدی رسد دست ازپا نشناخته وخودرا معین نماید چونانکه درکرمانشاه چنین کرد وبرهمین اساس علی رغم اینکه استانهای نزدیک بلاد طهران بعنوان معین  انتخاب همی شده بودند یکهو شهریاری فی الفور پرید طهران وبروزارتخانه دخول همی نمود ودادوفغان نمود تا رحمانی سررسید و دوقتور مهدی ابروان درکشیده نالید یا شیخ عبدالرضا داشتیم! وقتی من بوده باشم چگونه  قزوین را انتخاب همی کنی!؟

 شیخ عبدالرضا از یار گرمابه وگلستان خود با یک دیزی مشدی دلجوئی همی نمود واینگونه شد که حکم معین استان آذربایجان غریب را برای منطقه ۱۱ طهران جلب کرد وبسوی فرودگاه مهراباد سلفید .

درفرودگاه به شیخ مهدی  گفتند هواپیما اشکال فنی دارد وشیخ  ۹۰۰ کیلومتر با چارچرخه سواری تا بلاد اورمیه یکسره کوبید بی ناهار،بی شام وهمی که رسید اورمیه دازانست  چه خبطی فرموده وازخودسئوالید براستی هنگام زلزله چگونه به زیرآوارماندگان نگون بخت منطقه ۱۱ طهران بنالم که ۲۴ ساعت دوام آرید تا من خودرا برسانم آنهم اگر برفی ،بورانی پنچری نبوده باشد .

گویند دوقتور مهدی ازروزی که آمده بخت با او یاربوده وناامنی های جسته گریخته سر اصحاب مغرض را چنان مشغول نموده که احدی ازاصحاب واذناب نمی سئوالَد یا  دوقتور این سرمایه گزاریها چه شدوآن تغییرات مدیران چگونه بایکوت شد!؟

 

نقل است درهمین اثنا برخی مغرضین بروالی استان ورود همی نمودندوسئوالیدندیا شیخ مهدی  اگر دربلاد آذربایجان زلزله تکان تکان بدهد کدام استان معین همی باشد؟!

شیخ شهریاری بادی بغبعب گرفت گفت مادولت افراط یا تفریطیم وعادت داریم علاج واقعه را بعدازوقوع بیابیم هنوز که اتفاقی نیافتاده ومغرضین تا این نظریه اثباتی شیخ را شنیدندپاچه دریده ودربیابان همچون گمگشتگان رمیدند !/الله اعلم

تذکره المقامات خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی/

 

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :